Rendant Park Management.

Rendant houdt zich bezig  met PARK MANAGEMENT op Nieuwland  Parc . Dit bedrijventerrein bevindt zich in de Alblasserwaard. De werkzaamheden van Rendant concentreren zich op dit moment op het netbeheer en de exploitatie van gas en electra.

Rendant heeft haar activiteiten ondergebracht in twee werkmaatschappijen die ieder voor zich gespecialiseerd zijn in een specifiek aanbodpakket maar gezamenlijk ook in staat zijn om een bedrijvenpark integraal te beheren.

Het creëren van draagvlak om middels samenwerking te komen tot maatwerk is op dit moment het  belangrijkste uitgangspunten van beleid van Rendant.